Recyklačný poplatok pre elektrozariadenia

V zmysle Zákona o odpadoch uvádzame Recyklačný poplatok pre elektrozariadenia. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobku a je uvedený na faktúre kupujúceho.

Výška recyklačného poplatku bez DPH:

  • Malé zariadenie, resp. tzv. umývadlové ohrievače (s každým vonkajším rozmerom  výrobku  menej ako 50 cm) - poplatok 0,27 EUR/ks
  • Veľké zariadenie – elektrické ohrievače okrem umývadlových - poplatok 2,90 EUR/ks
  • Veľké zariadenie – kombinované ohrievače vody - poplatok 2,90 EUR/ks
  • Elektrické krby - poplatok 2,90 EUR/ks
  • Elektrické konvektory - poplatok 0,32 EUR/ks
  • Plynové kotly do 40kg - poplatok 6 EUR/ks
  • Plynové kotly do 90kg - poplatok 12 EUR/ks
  • Plynové kotle nad 90kg - poplatok 23 EUR/ks